قیمت: ٩,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ١٨,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ١٠,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ١٥,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٤,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٢,٢٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٦,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٤,٥٠٠ تومان
موجود
قیمت: ١٨,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٢٠,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٨,٥٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٤,٥٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٤,٥٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٤,٥٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٣,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ١,٨٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٤,٥٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٧,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ١٥,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٨,٥٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٦,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٦,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٦,٥٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٤,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٣٠,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٤,٥٠٠ تومان
موجود
قیمت: ١٢,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ١,٥٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٣,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٨,٥٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٤,٠٠٠ تومان
موجود

آرم مرکز

کاربردبرنامه استراتژیک درحل بحرانهای محیطی درسیستمهای ناپایدار اقلیم های زیستی
کاربردبرنامه استراتژیک درحل بحرانهای محیطی درسیستمهای ناپایدار اقلیم های زیستی

 

 

کاربردبرنامه استراتژیک درحل بحرانهای محیطی درسیستمهای ناپایدار اقلیم های...

برنج افزایی درکشاورزی استراتژیک
امتیازکاربران از 0 رای0

برنج افزایی درکشاورزی استراتژیک

221

  • وضعیت موجودی

    موجود
  • قیمت نهایی

    ١٨,٠٠٠ تومان

مشخصات کلی

برنج افزایی درکشاورزی استراتژیک

این کتاب اولین مجموعه تحقیقاتی درقلمرو کشاورزی پایداردر تولید برنج بوده که نویسنده با توجه به تجارب علمی خود آن را به مرحله ظهور رسانده است. با مطالعه این مجموعه شما قادر خواهید بود تا هزینه های متغیر، جاری وکل را درتولید برنج به حداقل رسانده وتولید کل را درواحد سطح بسیار افزایش دهید.

نویسنده : سیداکبر ساداتی     قیمت : 180000ریال              کدبین المللی کتاب : 9786008640103

 

مزایا و معایب

مزایا

  • 1- اولین مجموعه تحقیقاتی درناشناخته های تولید برنج می باشد.
  • 2- بامطاله این کتاب می توانید هزینه های تولید را به حداقل برسانید.
  • 3- با آینده کشاورزی برنج امیدوارانه وارد عمل می شوید.
  • 4- به کشاورزی ارگانیک (طبیعی)، پایبند می گردید.

نظرات