قیمت: ٩,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ١٨,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ١٨,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ١٠,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ١٠,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ١٠,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ١٠,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ١٥,٠٠٠ تومان
موجود

تولیدعلم ازطریق کتاب ،مقالات و...

تبلیغات بالا نشریه
تولیدعلم درفضای مجازی: این مرکز فرهنگی تحقیقاتی ازتمام هنرمندان(محققان،نویسندگان،استادان ...) درتولیدعلم ،به جهت اهمیت موضوع دعوت به همکاری به عمل می آوردد. واحدمطالعات وتحقیقات

کاتالوگ های رایگان کتاب

تمامی کاتالوگ های رایگان را اینجا دریافت نمایید

حالت نمایش

مرتب سازی براساس :
Stimulate food sources of the original soil layer, with the discovery of the missing element between rice farmers
Stimulate food sources of the original soil layer, with the discovery of the missing element between rice farmers

1.Abstract :
Rice is one of the world's most important cereal grain that about 92 percent of which is produced in Asia. That's why, for the actualization of this strategically important resources,...

Stimulate food sources of the original soil layer, with the discovery of the missing element between rice farmers
5 اس کاربردی
5 اس کاربردی

آموزش نظم درفرایند سازمانی

5 اس کاربردی