دسته‌بندی نشده

Standard Book Sizes

مدیریت در سایز(اندازه)، کتاب در فرایند چاپ: قطع کتابها و اندازه های مختلف آن در سراسر دنیا بر اساس ابعاد کاغذهای موجود cm(ابعاد70 × 100 و 60 × 90)ایجاد شده و این مهم به دلیل کاهش دور ریز (پرت) کاغذ و استفاده بهینه از حداکثر فضای موجود کاغذ ورقی منظور می گردد. اندازه کتاب را درست…

نمایش 1–6 از 24 نوشته