لیست کتابهای منتخب

عنوان کتاب    -        نویسندگان     -         قیمت کتاب

 • 1- فرهنگ بهره وری ( اکسير مديريت ) ساداتی وهمکاران-  150000 ریال - چاپ سوم
 • 2- آمار و احتمال کاربردی                               ساداتی   - 35000 ریال - چاپ دوم    
 •  3- روش تحقيق ( پروپوزال و پايان نامه نويسی ) -  ساداتی وهمکار- 15000 ریال - چاپ ششم
 • 4 - تحليل مسائل حسابداری صنعتی (1)  - صالح نژاد – ساداتی – 21000 ریال - چاپ سوم
 • 5- تحليل مسائل حسابداری صنعتی (2) -  صالح نژاد – ساداتی – 16000 ریال - چاپ دوم
 • 6- تحليل مسائل حسابداری صنعتی (3) - صالح نژاد – ساداتی – 16000 ریال - چاپ دوم
 • 7- تحليل مسائل اصول حسابداری (1)    -   ساداتی  - 16000  ریال - چاپ پنجم
 • 8 - تحليل مسائل اصول حسابداری (2)   -   ساداتی – 16000 ریال - چاپ پنجم
 • 9- تحليل مسائل اصول حسابداری (3) - صالح نژاد – ساداتی – 15000 ریال - چاپ اول
 • 10- تحليل مسائل حسابداری پيشرفته (1)  - فرازمند – 28000 ریال - چاپ سوم
 • 11- تحليل مسائل حسابداری پيشرفته (2) - صالح نژاد – ساداتی – 15000 ریال - چاپ اول
 • 12- تحليل مسائل حسابداری ميانه (1)    - فرازمند – 10000 ریال - چاپ دوم
 • 13- تحليل مسائل حسابداری ميانه (2)   -  فرازمند – 10000 ریال - چاپ سوم
 • 14- تحليل مسائل رياضی عمومی (1)   - قایخلو  – 15000  ریال - چاپ اول
 • 15- استراتژی توسعه بهسازی مديريت...   - ساداتی -  10000 ریال - چاپ مکرر
 •  16 - علفهای هرز ( اصول وروشهای کنترل )- ساداتی  - 10000 ریال - چاپ چهارم
 • 17- کشاورزی و صنعت                 -  ساداتی -   ۴۵۰۰۰ ریال  ( نایاب )  - چاپ اول          
 •  18 – تحلیل مسائل تحقيق در عمليات (1)   - ساداتی -  ۱۰۰۰۰ ریال ( نایاب ) - چاپ اول
 • 19- تحلیل مسائل تحقيق در عمليات (2)    - ساداتی  -    10000 ریال ( نایاب ) - چاپ اول
 • 20- گفتگو يا پيکار تمدنها    - مبینی  - 4900 ریال    ( نایاب ) - چاپ اول
 • 21- فارسی عمومی و آيين نگارش    - عسگری جویباری – 15000 ریال ( نایاب) - چاپ اول
 • 22- تحریف قرآن   - عابدینی   - 4500 ریال - چاپ اول
 • 23 - مدیریت سایه ای - ساداتی وهمکاران  80000 ریال - زیرچاپ
 • 24- قانون اساسی جمهوری اسلامی  - طالشی  - 6000 ریال - چاپ اول
 • 25- از هر دری سخنی  - غفاری ساروی  -  12000 ریال - چاپ اول
 • 26- زنجير      - اعظمی  - 8000 ریال - چاپ اول
 • 27- اميد يک ايتاليايی در جزيره ابليس   - ضیایی – 3900 ریال - چاپ اول
 • 28- علی کوچولو و رنگ دوستاش  -   یساری    - 60000 ریال (نایاب) - چاپ اول
 • 29- حکايات و لطايف   -  روحانی   - 10000 ریال - چاپ اول
 • 30- درمان شناختی رفتاری   -   دوستی – 4900 ریال - چاپ اول  
 • 31- آموزش زبان عربی  -  امیرسلیمانی   - 20000 ریال - چاپ اول
 •  32 - سايه ای بر آفتاب ( مجموعه مقالات ) -  مبینی – 18000 ریال - چاپ اول
 • 33- خرابات مغان    -   خرسند – 4800 ریال - چاپ اول
 • 34- آفتاب خوبان ( شرحی بر زندگی آيت ا... ايازی ) - مبینی – 15000 ریال (نایاب) - چاپ اول
 • 35- فرهنگ کشاورزی  -  ساداتی – 50000 ریال ( نایاب ) - چاپ اول
 • 36- اصول حسابداری (1) -  ساداتی-  26000 ریال - چاپ اول
 • 37- اصول حسابداری (2)  - ساداتی – 28000 ریال ( نایاب ) - چاپ اول
 •  38- فرهنگ مهندسی عمران  -  سیدعباس ساداتی – 80000 ریال - چاپ اول
 • 39 - انسان و طبيعت    -  اسدی  - 4000 ریال - چاپ اول
 •  40 - سيستمهای اطلاعات مديريت    - سیداکبرساداتی – 65000 ریال - چاپ اول
 • 41- نگاهی به حج -    مبینی – 10000 ریال - چاپ اول
 • 42- گلبرگهای پراکنده  غفاری ساروی  - 10000 ریال - چاپ اول
 • 43 - کارآفرينی و مدیریت استراتژيک سازمانی  - ساداتی  - 85000 ریال - چاپ چهارم
 • 44 – مجموعه مقالات (اولین همایش علمی پدافند غیر عامل) - مؤلفین -  25000 ریال - چاپ اول
 • 45- هم افزایی ( مدیریت همت وکارمضاعف ) - ساداتی – 18000 ریال - چا پ دوم
 • 46 – ازرودخانه به دریا برسید  -  اعزی – 15000 ریال - چاپ اول
 •  47 - مجموعه چکیده مقالات همایش سلامت خانواده و ...-  مؤلفین – 45000 ریال - چاپ اول
 •  48 - جلوه هاي ادبيّات پايداري در سروده هاي شاعران مازندراني-کریمی- 45000 ریال - چاپ دوم
 • 49 – مقالات اولین همایش ملی فقه ومسائل مستحدثه (نوظهور )- مؤلفین – 100000 ریال - چاپ اول
 • 50 -  فقیه عامل   -   مبینی -  20000 ریال - چاپ اول
 •  51 –  نمود اندیشه  - کریمی – 45000 ریال - چاپ اول
 • 52 – هم افزایی ( با تاکیدبرجهاداقتصادی ) -  ساداتی – 30000 ریال - چاپ دوم
 • 53 –  مرکبات ( کاشت ، داشت وتولیدمیوه به روش ارگانیک )  -ساداتی – 100000 ریال - چاپ سوم
 • 54 –  سرزمین شگفتیهای بدن -  مؤلفین – 15000 ریال - چاپ اول
 • 55- چکیده مقالات همایش حقوق شهروندی-مؤلفین- 35000 ریال چاپ اول
 • 56- هم افزایی (با تاکیدبرتولیدملی) -  ساداتی  -  45000 ریال - چاپ اول
 • 57 - 25 گیاه پرمصرف (کاشت ، داشت ومصرف به روش ارگانیک) -ساداتی – 75000 ریال - چاپ اول
 • 58 – پرورش قارچ های خوراکی (دکمه ای – صدفی)-  ساداتی – 45000 ریال - چاپ اول
 • 59 – مجموعه مقالات همایش حقوق شهروندی  -  مؤلفین  -   76000 ریال - چاپ اول
 • 60 – بخش سلامت وآموزش عالی درقانوان پنجم توسعه - چوبتراشان – 35000 ریال - چاپ اول
 • 61 – کلیات اقتصاد   احمدی – 10000 ریال - ( نایاب) - چاپ اول
 • 62 – برنامه نویسی سیستم های تجاری -  مؤلفین – 32000 ریال - چاپ اول
 • 62 – متون فقهی 1 و 2  -  مؤلفین – 40000 ریال - چاپ اول
 • 63 – روش های تحقیق  (پژهش کاوی،پروپوزال وپایان نامه نویسی کاربردی)-   سیداکبر ساداتی وهمکاران   - 60000 ریال - چاپ اول
 • 64 -  الهی نامه  - حبیب الله عباس تبار فیروز جاء – 40000 ریال - چاپ اول
 • 65 – درآمدی برروش نگارش وپژوهش ها - حبیب الله عباس تبار فیروز جاء – 22000 ریال - چاپ اول
 • 66 – کمک آزمـون وکالت (اصول فقه ) علی اکبرایزدی فرد وهمکاران -150000ریال - چاپ اول
 • 67 – تکنولوژی برنج – سیداکبرساداتی –سیده سکینه ساداتی- 45000 ریال - چاپ دوم
 • 68 - تکنولوژی گندم – سیداکبرساداتی –سیده سکینه ساداتی- 45000 ریال - چاپ دوم
 • 69 – پرورش گوسفند – مرتضی مرادی دیوکلایی 100000 ریال - چاپ اول
 • 70- مواردمرتبط با بخش سلامت وآموزش عالی درقانون پنجم توسعه – زهرا چوبتراشان – 35000 ریال - چاپ دوم
 • 71 – پیرُون گُفته (فرهنگ کهن روستای بالاده (دراستان مازندران-ساری) و...( نعمت الله آزموده بالادهی  وهمکار – 100000 ریال - چاپ اول
 • 72 – روان شناسی رشد – بیژن غفاری ساروی وهمکار– 60000 ریال - چاپ اول
 • 73 – مدیریت لجستیک امداد بحران – پیمان قاسمی 55000 ریال - چاپ اول
 • 74 – عربی پایه هفتم (با آزمون های تشریحی)– حجت الله عباسی وهمکاران – 150000 ریال چاپ دوم
 • 75 – عربی پایه هشتم (با آزمون های تشریحی)- حجت الله عباسی وهمکاران – 150000 ریال - چاپ دوم
 • 76 - زیتون (کاشت ،داشت و تولیدمیوه به روش ارگانیک) - سیداکبرساداتی -چاپ اول
 • 77 - عربی جامع سوم دبیرستان - عبدالله یزدانی - منیره روانبخش - 155000 ریال - چاپ اول
 • 78 - برنامه درسی معنوی (ابزاری به سوی آموزش وپرورش شادوسلامت روان) - مسعودپیری توسنلو - چاپ اول - 70000 ریال
 • 89 - کتاب تانش(جلد سوم) کارگروه نشر ابتکارات وابداعات کارکنان شرکت تعمیرات انتقال نبروی شمال - چاپ اول - 1394
 • 90 - مدیریت سایه ای(بارویگرد مثبت اندیشی ومنفی گرایی) - سیداکبرساداتی - چاپ اول - 100000 ریال
 • 91 - سبک زندگی سالم انسانی(آگاهی چراغ راه زندگی آزادانه)- حبیب اله عباس تبارفیروزجاه -چاپ اول - 80000 ریال
 • 92 - اقتصادریاضی - صادق علی موحدمنش و فائزه هاشمی - 1394 - چاپ اول - 200000 ریال
 • 93 - تکنولوژی علفهای هرز(اصول مدیریت وروشهای کنترل) - سیداکبرساداتی - فرزاد فنودی  1394 - چاپ اول - 130000 ریال
 • 94 - آمارواحتمال کاربردی(استفاده وسوءاستفاده ازآمار)-سیداکبرساداتی -seyyed akbar sadatyچاپ سوم 1394 -قیمت 85000 ریال .
 • 95 - کتاب کارعربی نهم (آزمون محور)- رجبعلی فضلی- فاطمه مهدیان -چاپ اول 1394 -قیمت 120000 ریال .
 • 96-گیاه افزایی ومیوه افزایی(بارویکرد؛تکنولوژی پیوند -تربیت وهرس درباغبانی نوین) -نویسنده :سیداکبرساداتی-seyyed akbar sadaty -چاپ اول - قیمت 150000 ریال .
 • 97-برنج افزایی(بارویکرد:شناخت حلقه های مفقوده درمدیرت کشاورزی عصرحاضر) - نویسنده سیداکبرساداتی - باهمکاری دکترقنبرلایی ودکتر شهرام اشرف وبا ویرایش مهندس محمد نوروزی -چاپ اول1395 - قیمت 150000 ریال.
 • 98- تنهایی نرگس- نویسنده : سیده زینب هاشمی  - چاپ اول 1395 - قیمت : 100000 ریال.
 • 99- شورای فتوی یااجتهاد گروهی - نویسنده دکترحسن مبینی- چاپ اول1395 - قیمت: 100000 ریال.
 • 100-کتاب تانش(جلد چهارم) کارگروه نشر ابتکارات وابداعات کارکنان شرکت تعمیرات انتقال نبروی شمال - چاپ اول 1395.
 • 101- اندیشه سیاسی فارابی براساس روش جُستاری اسریگنز - نویسندگان: دکترابراهیم برزگر- حبیب الله عباس تبارفیروزجا - چاپ اول 1396.
 • 102- حکمت وحکومت (ده گفتار دراندیشه وجامعه شناسی سیاسی) - نویسنده : حبیب الله عباس تبارفیروزجا - چاپ اول 1396.
 • 103- عربی جامع ومانع پایه دهم(دوره اول متوسطه)، نویسندگان: عبدالله یزدانی- منیره روانبخش- چاپ اول 1396.
 • 104- عربی جامع ومانع پایه دهم(دوره دوم متوسطه)، نویسندگاه: عبدالله یزدانی- منیره روانبخش- چاپ اول 1396.
 • 105- بازاریابی پایدار(بارویکرد؛ مدیریت استراتژیک)، نویسندگان: سیدعباس ساداتی- سمیه محسنی - باویرایش فنی سیداکبرساداتی- چاپ اول 1396.
 • 106- نقش آفرینی فرهنگ درتوسعه(بارویکرد: هویت ملی وشکوفایی اقتصادی)، نویسنده: حبیب الله عباس تبارفیروزجا- چاپ اول 1396.
 • 107- جایگاه حافظه برزبان آموزی کودکان پیش دبستانی، نویسنده : ژاله تلارمی- چاپ اول 1395.
 • 108- تأثیرخانواده برتربیت دینی دانش آموزان دوره ابتدایی، نویسنده : ژاله تلارمی - چاپ اول 1395.
 • 109- همراه سرنوشت، نویسنده : ابوالفضل کرمی- چاپ اول 1395.
 • 110- پرورش قارچ های خوراکی(بارویکرد؛ قارچ های دکمه ای، صدفی و...)، ویرایش جدید وکاربردی - نویسنده : سیداکبرساداتی - ویراش دوم چاپ اول : 1396.
 • 111- برنج افزایی درکشاورزی استراتژیک- نویسنده : سیداکبرساداتی- چاپ اول:1396
 • 112 - کاربرد حساب دیفرانسیل و انتگرال پیشرفته درمهندسی (جلد اول) - نویسنده: یس بی. هیلدبراند - ترجمه :  امین قربانی  - چاپ اول: .1396.
 • 113 - تلخیص قواعد فقه  ( باتاکیدبر؛ بخش مدنی- بخش جزایی) - نویسندگان: ثریا حسین زاده  - دکتر بهنام قنبرپور دکتر علی پیردهی  - چاپ اول : 1396
 • 114 -  دیه در فقه و حقوق اسلامی - نویسنده : ثریا حسین زاده - چاپ اول : 1396
 • 115-  قارچ افزایی- نویسنده : سیداکبرساداتی - چاپ اول :1396
 •  
 • و...

مرکزانتشارات توسعه علوم پیشرو درتولید فرهنگ کتاب های ارگانیک درایران