زندگی نامه نویسندگان

 • زندگی نامه ویا CV آموزشی وتحقیقاتی پدیدآورندگان (کتاب،مقالات و...) این مرکزرا می توانید،ازطریق جستجوگرسیستم گوگل ویانظایرآن ، به آن دسترسی پیدا نمایید.
 • پدیدآورندگان ونویسندگان عصر حاضردراین مرکزفرهنگی - تحقیقاتی شامل :
 • 1) زهرا چوبتراشان
 • 2) پیمان قاسمی
 • 3) حسن مبینی
 • 4) سیداکبرساداتی
 • 5) سیدحسن صالح نژاد
 • 6) روح الله صالحی
 • 7) بیژن غفاری
 • 8) امیراعظمی
 • 9) مسعوداحمدی
 • 10) سیدعباس ساداتی
 • 11) رضا کریمی
 • 12) فاطمه یساری
 • 13) محمدقطب
 • 14) کیومرث امیرسلیمانی
 • 15) علی اصغر اسدی
 • 16) مرتضی مرادی
 • 17) حبیب الله عباس تبار فیروزجا
 • 18) صادق علی موحدمنش
 • 19) علی پیردهی
 • 20) پیمان قاسمی
 • 20) عبدالله یزدانی
 • 21) علی اکبرایزدی فرد
 • 22) بهرام فرازمند
 • 23 ) منیره روانبخش
 • 24 ) علی ضیایی
 • 25 ) مسعودپیری توسنلو
 • 26 ) علی اکبربریمانی
 • 27 ) عبدالله یزدانی
 • 28 ) حجت الله عباسی
 • 29 ) رجبعلی فضلی
 • 30 ) فاطمه مهدیان
 • 31 ) فائزه فتحی
 • 32 ) حبیب تقوایی
 • 32 ) مهدی عباسی
 • 33 ) و...