بازاریابی پایدار(بارویکرد مدیریت استراتژیک)
امتیازکاربران از 2 رای3

بازاریابی پایدار(بارویکرد مدیریت استراتژیک)

220

 • وضعیت موجودی

  موجود
 • قیمت نهایی

  ١٥,٠٠٠ تومان

مشخصات کلی

بازاریابی پایدار(بارویکرد؛ مدیریت استراتژیک)

این کتاب حاصل تلاشی بوده که درمقطع تحصیلات تکمیلی برای جامعه هدف (مدیریت بازاریابی)، مورد کندوکاو علمی واقع گشته  وپس ازسپری شدن یک سال، برحسب نیاز جامعه به چنین مجموعه ای و به پیشنهاد مرکزتوسعه علوم نسبت به ویرایش فنی وادبی آن مبادرت ودرنهایت نسبت به چاپ آن اقدام گردید. ازاینرو باخواندن این مجموعه شما می توانید یک متخصص برنامه ریزی استرتژیک بازاریابی بشوید. امید است مفید ومؤثر واقع گردد.

نویسنده: سیدعباس ساداتی- سمیه محسنی وبا ویرایش فنی سیداکبرساداتی  - قیمت : 150000 ریال   - کدبین المللی کتاب : 9786008640011

مزایا و معایب

مزایا

 • خواندن کتاب فوق می فهماند که:
 • 1- بازار وبازاریابی چیست و چگونه باید با آن کنار آمد.
 • 2- با آینده بازار وبازاریابی چگونه رفتار واستراتژی را باید مد نظر سازمان خویش قرار داد.
 • 3- باضعف ها وتهدیدها چگونه برخورد کرد.
 • 4- باقوت ها و فرصت ها چگونه استفاده مطلوب کرد.

نظرات