راهنمای خـریـد کتاب (آنلاین 2)

1393/2/29

فضای مجازی بهترین ومؤثرترین تبلیغ برای محصولات فرهنگی (کتاب) درنظرگرفته می شود. بنابراین درصورتی محصولات درفضای مجازی ویا دیداری قابل رقابتند که درمسیردرست تولیدشوند.ازاینرو این مرکز،محصولات فرهنگی (کتاب)خود را جهت عرضه دراقصی نقاط کشورایران وجهان به صورت مستقیم دراختیار علاقه مندان محترم قرارداده است.

برای خرید شما باید گزینه خرید کتاب مستقیم(آنلاین)، درقسمت پایین صفحه را انتخاب نموده وکمی صبرنمایید تا کتاب ها به ترتیب ظاهر گردند،وپس ازآن کتاب مورد نظرتان راانتخاب واطلاعات خواسته شده را گام به گام ثبت وبه پایان خرید برسید.پس از خرید آپراتوراین مرکز بلافاصله کتاب موردنظرتان را به آدرس ثبت شده توسط شما ارسال خواهندکرد. درصورتیکه درگاه بانک ملت بامشکل مواجهه می باشد، مبلغ تمام شده کتاب انتخابی را به شماره کارت ملی  4710-7338-9972-6037 به نام مرکزانتشارات توسعه علوم(ساداتی بالادهی)، واریز وآدرس دقیق خودرا به شماره همراه 09391520547 پیامک کنید تاکتاب درنزدیک زمان ممکن به آدرس شمابدون دریافت هزینه پستی ارسال گردد. درضمن اگر ارسال پستی رایگان راانتخاب نموده اید سعی کنید قیمت کتاب وپست پیش تاز را درنظربگیرید که مبلغ واریزی با پست پیشتاز برابر نباشد دراین زمینه سعی کنید یک عنوان کتاب موردعلاقه دیگر برای خودانتخاب نموده تا ناشر به نطقه ضرر نرسد. (واحدفروش مرکزانتشارات توسعه علوم)