کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

1394/7/9

کتاب سال جمهوری اسلامی ایران عنوان یک جایزه دولتی ایرانی است که در بهمن ماه هرسال توسط خانه کتاب ایران و طی روزهای برگزاری آئین‌های بزرگداشت انقلاب سال ۱۳۵۷ در این کشور (دهه فجر)، با تأیید نهایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نویسندگان برگزیده در بخش‌های کلیات، فلسفه اسلامی، فلسفه غرب، دین، علوم اجتماعی، زبان، علوم کاربردی، هنر، ادبیات و تاریخ اعطا می‌شود.جایزه کتاب سال در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۳۴ به پدیدآورندگان یازده کتاب برگزیده که در سال ۱۳۳۲ منتشر شده بودند اهدا شد، روند اعطای این جایزه از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲ به علت وقوع انقلاب متوقف و از سال ۱۳۶۲ دوباره از سرگرفته شد. همچنین دربین این انتخاب ،سازمانها ونهادهای همسو نیز جوایز دیگری درقالب برگزیدگان کتاب انتخاب وبه آنان جوایزی اعطاء می گردد.مثل کتاب سال دانشجویی و...