تکنولوژی برنج
امتیازکاربران از 0 رای0

تکنولوژی برنج

140

  • وضعیت موجودی

    موجود
  • قیمت نهایی

    ٤,٥٠٠ تومان

مشخصات کلی

ایـن کـتاب (برنج)راهنمایـی است، برای کلیه علاقه مندان به کشاورزی سالـم ازکــاشت تـا بـرداشت و پـی بــردن بـه خواص دارویی ودرمـانی گیـاه بـرنج کـه بـه روش بسیار ساده وکـاربـردی نـوشته شده است.  همـچنین با مـطالعه این کتاب مـی تـوان،پـدیـده های جـدیـدی را در بهبود کشت این گیاه استراتژیک به روش سالم (ارگـانیک) درذهن پرورش و بـه عملکردکشاورزی کود و سم گذشته که خسارات جبران ناپذیری به جامعه تحمیل شده،آسیب شناسی وبرای احیای مجددآن چاره اندیشی کرد.

 

This book is a guide for all enthusiasts of normal agricultural planting to harvest rice plants to discover medicinal treatment that is written in a very simple method applied. You can also read this book, a new phenomenon in the improvement of safe strategic culture of the plant organic agricultural fertilizers and pesticides in brain development and function before the imposition of the damage to pathology and irreparable regenerate it the remedy.

موضوع مرتبط : برنج- پرورش ارگانیکی –گیاهان استراتژیک –گیاه درمانی   - چاپ دوم 1392

Related Topics: Rice - organic farming - Strategic Plants - Plant Care

نویسندگان : مهندس سیداکبرساداتی سیده سکینه ساداتی  - قیمت :45000 ریال  - کدبین المللی:4-56-6842-964-978

مزایا و معایب

نظرات