فرهنگ بهره وری - اکسیرمدیریت
امتیازکاربران از 3 رای3

فرهنگ بهره وری - اکسیرمدیریت

150

  • وضعیت موجودی

    موجود
  • قیمت نهایی

    ٣٠,٠٠٠ تومان

مشخصات کلی

کتاب فرهنگ بهره وری که برای نخستین باردرکشور درسال 1376 دردانشگاه الزهرا(ع) به چاپ رسیده، با دو بار چاپ شده مورداستقبال بی نظیر فرهنگ دوستان بخصوص صنایع پیشتاز قرار گرفته است. این مجموعه بی نظیر به دلیل اینکه مدتی نایاب بوده نویسنده رابرآن داشت تا به ویرایش جدید وبا استراتژی توسعه مبادرت به تغییرات کلی متن آن همت گمارد.این کتاب ، بهره وری را از زوایای مختلف چنین تعریف نموده است: بهره وری یعنی یک حرکت مستمری است به سوی بی نهایت فرایند انجام هرکار .و...

Productivity book for the first time in 1376 at the University of Al-Zahra  was published, a reprint was welcomed by leading industry in particular has a unique culture, friends. This book has been defined from different angles productivity: Productivity is a continuous process to do anything to infinity., And ...

موضوع مرتبط : فرهنگ کار – بهره وری – اثربخشی کار – بسوی بیکران   - چاپ سوم 1387

Related Topics: cultural work - productivity - Effect of labor - Towards a boundless

نویسنده :  سیداکبرساداتی   - قیمت : 300000 ریال  - کدبین المللی :0-67-6842-964-978 

تغییرات قیمت

مزایا و معایب

مزایا

  • تعاریف فنی ودقیق واژه های کاربردی درمدیریت بهره وری، مناسب برای کلیه مدیریت سیستمها ،ساده وروان بودن متن کتاب و...

نظرات

0 0
سادقی اصل 1393/7/8 11:36:14

بسیارعالی

0 0
علی محمدی 1393/6/30 00:18:56

اگربه روز رسانی گرددبسیارخوب است