تکنولوژی گندم
امتیازکاربران از 0 رای0

تکنولوژی گندم

139

  • وضعیت موجودی

    موجود
  • قیمت نهایی

    ٤,٥٠٠ تومان

مشخصات کلی

گندم بخاطر نقش مهم واساسی كه  در عرصه های مختلف سياسي و اقتصادي كشورهـا به خصوص كشور هـاي در حـال توسعه نقش آفرینی مي كند، يك محصول استراتژيك در تمام دنيا به حساب مي آيـد.به همین خاطر تلاش نمودم تا کتابی را درقلمرو کشاورزی پایدار به مرحله ظهور برسانم تا نسل های آینده به کاهش خطرات تولید محصول کشاورزی بیاندیشند.

Wheat for a major role in various aspects of political and economic role, especially in developing countries, it is considered as a crop in the world. So I tried to book into the realm of sustainable agriculture stage I think agricultural production to reduce the risks to future generations.

موضوع مرتبط : گندم- پرورش ارگانیکی – گیاهان استراتژیک – گیاه درمانی   - چاپ دوم 1392

Related Topics: wheat - organic farming - Strategic Plants - Plant Care

نویسندگان : مهندس سیداکبرساداتی سیده سکینه ساداتی- قیمت :45000 ریال  - کدبین المللی:1-57-6842-964-978

مزایا و معایب

نظرات