هم افزایی
امتیازکاربران از 0 رای0

هم افزایی

135

  • وضعیت موجودی

    موجود
  • قیمت نهایی

    ٣,٠٠٠ تومان

مشخصات کلی

کتاب هم افزایی (2) درقلمرو اقتصاد برای اولین بار در کشور به چاپ رسیده دیدگاه توسعه یافته وپایداری را درحوزه فرهنگ و اقتصاد ونقش آن درتوسعه اقتصاد خرد وکلان دراختیار علاقه مندان قرارخواهد داد .

Synergistic books (2) economics realm, first published in the field of view of stability and economic development and its role in the development of micro-and macro-owned enthusiast localization.

موضوع مرتبط: توسعه اقتصاد - بهره وری- هم آوایی - جنبه های مذهبی     - چاپ دوم 1391

Related Topics: Economic Development - Productivity - The sound - Religious aspects

نویسندگان : مهندس سیداکبرساداتی ودیگران         -    قیمت : 30000 ریال     - کدبین المللی :4-27-6842-964-978

مزایا و معایب

نظرات