کارآفرین ومدیریت استراتژیک
امتیازکاربران از 0 رای0

کارآفرین ومدیریت استراتژیک

128

  • وضعیت موجودی

    موجود
  • قیمت نهایی

    ٨,٥٠٠ تومان

مشخصات کلی

بطور کلی کتاب کارآفرینی وهمچنین مدیریت استراتژیک چه درکشور ما وچه در سایرکشورها توسط نویسندگان وپژوهشگران زیادی بطور مجزا مورد نشرقرار گرفته است. اما کتابی که به صورت کاربردی برای مدیریت موسسات و یا  سازمان های خرد و کلان  کارآفرینی و چشم انداز درستی از طریق ابزار موجود در فراروی مدیریت ها قرار دهد ، موجود نبوده که توجه بنده را دراثر نمودن چاپ آن جلب نمود.

Generally, entrepreneurship and strategic management books in our country and in other countries has been published separately by many authors and researchers. But a book to be applicable for management institutions or the Organization of the micro and macro perspective entrepreneurship and integrity through the existing tools in the management struggles to not pay attention to my creatures making its printing attention

 

موضوع مرتبط :کارآفرینی- نیروی انسانی- برنامه استراتژیک-چشم انداز(آینده نگری)   - چاپ چهارم 1393

Related Topics: Entrepreneurship - Human Resources - Strategic Plan - Vision Futurism

نویسندگان : مهندس سیداکبرساداتی ودیگران   - قیمت : 85000 ریال   - کدبین المللی : 7-68-6842-964-978 

مزایا و معایب

نظرات