زیتون -  تولیدبه روش ارگانیک
امتیازکاربران از 0 رای0

زیتون - تولیدبه روش ارگانیک

148

  • وضعیت موجودی

    موجود
  • قیمت نهایی

    ٤,٠٠٠ تومان

مشخصات کلی

  1. کتاب تولید زیتون که برای اولین بار با استراتژی کاهش مصرف سموم وکاربردی درقلمرو غذای سالم تدوین شده می تواند برای تمامی افراد جامعه بسیار مفید واقع شود.

 Book olive production for the first time developed a strategy to reduce the use of pesticides applied realm of healthy food can be very useful for all people.

موضوع  مرتبط :  زیتون- مصرف درمانی - اورگانیک- باغبانی     -   چاپ اول 1390

Related Topics: Olive - Consumer Health - Organic – Gardening

نویسنده :مهندس سیداکبرساداتی      قیمت : 40000ریال   کدبین المللی :4-43- 6842-964-978

مزایا و معایب

نظرات