گیاه افزایی ومیوه افزایی فروش ویژه
امتیازکاربران از 1 رای5

گیاه افزایی ومیوه افزایی

101

 • وضعیت موجودی

  موجود
 • قیمت نهایی

  ١٥,٠٠٠ تومان

مشخصات کلی

گیاه افزایی ومیوه افزایی

کتاب گیاه افزایی ومیوه افزایی (تکنولوژی پیوند- تربیت وهرس)، حاصل تلاش سالها تجربه ،همرا با تحقیق کاربردی درتوسعه گیاهان باغی(سیاه ریشه ها وسایرگیاهان باغی) است. این کتاب به صورت عملی روش پیوند زدن وفرایند تربیت وهرس را به باغبانان، دانشجویان وعلاقه مندان ارائه می دهد.

این کتاب درچهارفصل به صورت علمی وعملی تدوین شده که فصل اول آن،به موضوع کلیات گیاه شناسی وطبقه بندی گیاهان باغی پرداخته است.فصل دوم آن به موضوع پیوند واهمیت آن درگیاه افزایی به صورت عملی وگام به گام اشاره شده است.درفصل سوم به موضوع پیوند دادن درگیاهان سیاه ریشه وسایرگیاهان باغی که ازنظراقتصادی اهمیت تشخیص داده شد، اشاره ودرنهایت درفصل چهارم به موضوع بسیارمهم درباغبانی باتاکیدبرتربیت وهرس جهت میوه افزایی به روشهای مختلف نیز بحث وبرسی شده است.

با مطالعه این کتاب می توانید به عنوان یک متخصص عملی درقلمرو گیاه افزایی ومیوه افزایی به اقتصاد خود وبه کشور خویش منشاء تحول قرار گیرید.

نویسنده : مهندس سیداکبرساداتی                                              قیمت : 150000 ریال                     کدبین المللی کتاب : 9789646842885

مزایا و معایب

مزایا

 • نکات قوت این مجموعه شامل:
 • 1- اصول مدیریت پایه ای را درکشاورزی نوین برای تولید گیاه معرفی می کند.
 • 2- به توسعه پایدار کشاورزی توجه ویژه دارد.
 • 3- این مجموعه کاملاً کاربردی برای گیاه افزایی ومیوه افزایی به مخاطبان خود عرضه می دارد.
 • 4- خطرات وهزینه های اجتماعی را به جامعه هدف گوشزد می کند.
 • 5- بسیار جذاب ودانش افزا می باشد.

نظرات