تصاویری زیبا از کانی ها و سنگ ها

کانی های زمین شناختی و آنچه که ما از دیدن آن لذت می بریم: The wonders of nature کانی ها: (از یک واژه فارسی به نام کان گرفته شده که در عربی معدن نام دارد)، ماده‌ای طبیعی(از دنیای مادی)، غیر آلی، متبلور و جامدی هستند که، ترکیب شیمیایی نسبتاً ثابتی داشته و در ترکیب سنگ‌های…

Standard Book Sizes

مدیریت در سایز(اندازه)، کتاب در فرایند چاپ: اندازه کتاب وزیری برای حروفچینی و بر روی کاعذ را در ایران نشان می دهد.   اندازه کتاب رقعی برای جلد را درایران نشان می دهد.   اندازه سایز کتاب ها در ایران را به نمایش در آورده است.   قطع کتابها و اندازه های مختلف آن در…

نمایش 1–6 از 24 نوشته