آخرین تبدیل ایده به پدیده (فهرست منابع محصولات فرهنگی):

جدیدترین محصولات فرهنگی COPDS -IRAN

آخرین نوشته های بلاگ

مشاهده آخرین ارسال ها

بیشتر بخوانید

COPDSIRAN

مرکزانتشارات توسعه علوم با هدف نشروپخش کتابهای دانشگاهی وآموزشی درسال 1370 با تایید وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی آغاز بکار گردیده است. وتاکنون توانسته درتولید کتاب ومنابع تحقیقاتی موفقیت هایی درکشوربدست آورد. ازاینرو،این مرکزفرهنگی علاوه برتوسعه نشرکتاب وتولید کتابهای علمی، آموزشی توانسته ایده های باارزشی را درقلمرو کشاورزی پایدار، مدیریت، اقتصاد و حسابداری به جامعه هدف…

بیشتر بخوانید

فرهنگ ماندگار

Important Notice: A good beginning make a good ending سلامت معنوی بعد مهمی از سلامت افراد محسوب می‌شود که محققین و صاحب‌نظران در سراسر جهان تعاریفی برای آن ارائه کرده‌اند و شباهت‌ها و تفاوت‌هایی فاحش در تعاریف ارائه شده دیدگاه‌های مربوطه و به چشم می‌خورد. این تفاوت‌ها و شباهت‌ها ناشی از شرایط اجتماعی محققین، فرهنگ‌ها…

بیشتر بخوانید

فرهنگ کتاب و توسعه

کتاب خوب ارزش می آفریند که برای شخص پژوهشگر، دانشجو، استاد و نویسند به دلایل زیر؛ بسیار با اهمیت  است: معنویت ساز است، لااقل ایده ای که درسرداشته به پدیده تبدیل شده و اثری ماندگاری برجای می گذارد. داشتن کتاب در رزومه تحصیلی و شغلی فرد نویسنده با ارزش است و اهمیت زیادی دارد؟ داشتن…

بیشتر بخوانید

آشنایی با فرهنگ کتاب

سه جمله آموزنده در این راستا: اهل فن می­گه پرنده را از پروازش می­ شناسند، ولی آدم را از عملش. بطور­کلی، بهبود یافتن از ذهن انسان شروع می­ شود، نه از جسم. اگر مادر نباشد، جسم انسان ساخته نمی‌شود و اگر کتاب نباشد، روح انسان پرورش نمی‌یابد. کتاب خوب برای کمیت وکیفیت بیشتر درتولیدکتاب، باید…

                                                                                                                 [ آموزش، کلید موفقیت است.]