محصولات فرهنگی

لیست کتابهای منتخب

عنوان کتاب    –        نویسندگان     –         قیمت کتاب

 • 1- فرهنگ بهره وری ( اکسير مديريت ) ساداتی وهمکاران-  150000 ریال – چاپ سوم

 • 2- آمار و احتمال کاربردی  – ساداتی   – 35000 ریال – چاپ دوم    

 •  3- روش تحقيق ( پروپوزال و پايان نامه نويسی ) –  ساداتی وهمکار- 15000 ریال – چاپ ششم

 • 4 – تحليل مسائل حسابداری صنعتی (1)  – صالح نژاد – ساداتی – 21000 ریال – چاپ سوم

 • 5- تحليل مسائل حسابداری صنعتی (2) –  صالح نژاد – ساداتی – 16000 ریال – چاپ دوم

 • 6- تحليل مسائل حسابداری صنعتی (3) – صالح نژاد – ساداتی – 16000 ریال – چاپ دوم

 • 7- تحليل مسائل اصول حسابداری (1)    –   ساداتی  – 16000  ریال – چاپ پنجم

 • 8 – تحليل مسائل اصول حسابداری (2)   –   ساداتی – 16000 ریال – چاپ پنجم

 • 9- تحليل مسائل اصول حسابداری (3) – صالح نژاد – ساداتی – 15000 ریال – چاپ اول

 • 10- تحليل مسائل حسابداری پيشرفته (1)  – فرازمند – 28000 ریال – چاپ سوم

 • 11- تحليل مسائل حسابداری پيشرفته (2) – صالح نژاد – ساداتی – 15000 ریال – چاپ اول

 • 12- تحليل مسائل حسابداری ميانه (1)    – فرازمند – 10000 ریال – چاپ دوم

 • 13- تحليل مسائل حسابداری ميانه (2)   –  فرازمند – 10000 ریال – چاپ سوم

 • 14- تحليل مسائل رياضی عمومی (1)   – قایخلو  – 15000  ریال – چاپ اول

 • 15- استراتژی توسعه بهسازی مديريت…   – ساداتی –  10000 ریال – چاپ مکرر

 •  16 – علفهای هرز ( اصول وروشهای کنترل )– ساداتی  – 10000 ریال – چاپ چهارم

 • 17- کشاورزی و صنعت                 –  ساداتی –   ۴۵۰۰۰ ریال  ( نایاب )  – چاپ اول          

 •  18 – تحلیل مسائل تحقيق در عمليات (1)   – ساداتی –  ۱۰۰۰۰ ریال ( نایاب ) – چاپ اول

 • 19- تحلیل مسائل تحقيق در عمليات (2)    – ساداتی  –    10000 ریال ( نایاب ) – چاپ اول

 • 20- گفتگو يا پيکار تمدنها    – مبینی  – 4900 ریال    ( نایاب ) – چاپ اول

 • 21- فارسی عمومی و آيين نگارش    – عسگری جویباری – 15000 ریال ( نایاب) – چاپ اول

 • 22- تحریف قرآن   – عابدینی   – 4500 ریال – چاپ اول

 • 23 – مدیریت سایه ای – ساداتی وهمکاران  80000 ریال – زیرچاپ

 • 24- قانون اساسی جمهوری اسلامی  – طالشی  – 6000 ریال – چاپ اول

 • 25- از هر دری سخنی  – غفاری ساروی  –  12000 ریال – چاپ اول

 • 26- زنجير      – اعظمی  – 8000 ریال – چاپ اول

 • 27- اميد يک ايتاليايی در جزيره ابليس   – ضیایی – 3900 ریال – چاپ اول

 • 28- علی کوچولو و رنگ دوستاش  –   یساری    – 60000 ریال (نایاب) – چاپ اول

 • 29- حکايات و لطايف   –  روحانی   – 10000 ریال – چاپ اول

 • 30- درمان شناختی رفتاری   –   دوستی – 4900 ریال – چاپ اول  

 • 31- آموزش زبان عربی  –  امیرسلیمانی   – 20000 ریال – چاپ اول

 •  32 – سايه ای بر آفتاب ( مجموعه مقالات ) –  مبینی – 18000 ریال – چاپ اول

 • 33- خرابات مغان    –   خرسند – 4800 ریال – چاپ اول

 • 34- آفتاب خوبان ( شرحی بر زندگی آيت ا… ايازی ) – مبینی – 15000 ریال (نایاب) – چاپ اول

 • 35- فرهنگ کشاورزی  –  ساداتی – 50000 ریال ( نایاب ) – چاپ اول

 • 36- اصول حسابداری (1) –  ساداتی-  26000 ریال – چاپ اول

 • 37- اصول حسابداری (2)  – ساداتی – 28000 ریال ( نایاب ) – چاپ اول

 •  38- فرهنگ مهندسی عمران  –  سیدعباس ساداتی – 80000 ریال – چاپ اول

 • 39 – انسان و طبيعت    –  اسدی  – 4000 ریال – چاپ اول

 •  40 – سيستمهای اطلاعات مديريت    – سیداکبرساداتی – 65000 ریال – چاپ اول

 • 41- نگاهی به حج –    مبینی – 10000 ریال – چاپ اول

 • 42- گلبرگهای پراکنده  غفاری ساروی  – 10000 ریال – چاپ اول

 • 43 – کارآفرينی و مدیریت استراتژيک سازمانی  – ساداتی  – 85000 ریال – چاپ چهارم

 • 44 – مجموعه مقالات (اولین همایش علمی پدافند غیر عامل) – مؤلفین –  25000 ریال – چاپ اول

 • 45- هم افزایی ( مدیریت همت وکارمضاعف ) – ساداتی – 18000 ریال – چا پ دوم

 • 46 – ازرودخانه به دریا برسید  –  اعزی – 15000 ریال – چاپ اول

 •  47 – مجموعه چکیده مقالات همایش سلامت خانواده و …-  مؤلفین – 45000 ریال – چاپ اول

 •  48 – جلوه هاي ادبيّات پايداري در سروده هاي شاعران مازندراني-کریمی- 45000 ریال – چاپ دوم

 • 49 – مقالات اولین همایش ملی فقه ومسائل مستحدثه (نوظهور )- مؤلفین – 100000 ریال – چاپ اول

 • 50 –  فقیه عامل   –   مبینی –  20000 ریال – چاپ اول

 •  51 –  نمود اندیشه  – کریمی – 45000 ریال – چاپ اول

 • 52 – هم افزایی ( با تاکیدبرجهاداقتصادی ) –  ساداتی – 30000 ریال – چاپ دوم

 • 53 –  مرکبات ( کاشت ، داشت وتولیدمیوه به روش ارگانیک )  -ساداتی – 100000 ریال – چاپ سوم

 • 54 –  سرزمین شگفتیهای بدن –  مؤلفین – 15000 ریال – چاپ اول

 • 55- چکیده مقالات همایش حقوق شهروندی-مؤلفین- 35000 ریال چاپ اول

 • 56- هم افزایی (با تاکیدبرتولیدملی) –  ساداتی  –  45000 ریال – چاپ اول

 • 57 – 25 گیاه پرمصرف (کاشت ، داشت ومصرف به روش ارگانیک) -ساداتی – 75000 ریال – چاپ اول

 • 58 – پرورش قارچ های خوراکی (دکمه ای – صدفی)-  ساداتی – 45000 ریال – چاپ اول

 • 59 – مجموعه مقالات همایش حقوق شهروندی  –  مؤلفین  –   76000 ریال – چاپ اول

 • 60 – بخش سلامت وآموزش عالی درقانوان پنجم توسعه – چوبتراشان – 35000 ریال – چاپ اول

 • 61 – کلیات اقتصاد   احمدی – 10000 ریال – ( نایاب) – چاپ اول

 • 62 – برنامه نویسی سیستم های تجاری –  مؤلفین – 32000 ریال – چاپ اول

 • 62 – متون فقهی 1 و 2  –  مؤلفین – 40000 ریال – چاپ اول

 • 63 – روش های تحقیق  (پژهش کاوی،پروپوزال وپایان نامه نویسی کاربردی)-   سیداکبر ساداتی وهمکاران   – 60000 ریال – چاپ اول

 • 64 –  الهی نامه  – حبیب الله عباس تبار فیروز جاء – 40000 ریال – چاپ اول

 • 65 – درآمدی برروش نگارش وپژوهش ها – حبیب الله عباس تبار فیروز جاء – 22000 ریال – چاپ اول

 • 66 – کمک آزمـون وکالت (اصول فقه ) علی اکبرایزدی فرد وهمکاران -150000ریال – چاپ اول

 • 67 – تکنولوژی برنج – سیداکبرساداتی –سیده سکینه ساداتی- 45000 ریال – چاپ دوم

 • 68 – تکنولوژی گندم – سیداکبرساداتی –سیده سکینه ساداتی- 45000 ریال – چاپ دوم

 • 69 – پرورش گوسفند – مرتضی مرادی دیوکلایی 100000 ریال – چاپ اول

 • 70- مواردمرتبط با بخش سلامت وآموزش عالی درقانون پنجم توسعه – زهرا چوبتراشان – 35000 ریال – چاپ دوم

 • 71 – پیرُون گُفته (فرهنگ کهن روستای بالاده (دراستان مازندران-ساری) و…( نعمت الله آزموده بالادهی  وهمکار – 100000 ریال – چاپ اول

 • 72 – روان شناسی رشد – بیژن غفاری ساروی وهمکار– 60000 ریال – چاپ اول

 • 73 – مدیریت لجستیک امداد بحران – پیمان قاسمی 55000 ریال – چاپ اول

 • 74 – عربی پایه هفتم (با آزمون های تشریحی)– حجت الله عباسی وهمکاران – 150000 ریال چاپ دوم

 • 75 – عربی پایه هشتم (با آزمون های تشریحی)- حجت الله عباسی وهمکاران – 150000 ریال – چاپ دوم

 • 76 – زیتون (کاشت ،داشت و تولیدمیوه به روش ارگانیک) – سیداکبرساداتی -چاپ اول

 • 77 – عربی جامع سوم دبیرستان – عبدالله یزدانی – منیره روانبخش – 155000 ریال – چاپ اول

 • 78 – برنامه درسی معنوی (ابزاری به سوی آموزش وپرورش شادوسلامت روان) – مسعودپیری توسنلو – چاپ اول – 70000 ریال

 • 89 – کتاب تانش(جلد سوم) کارگروه نشر ابتکارات وابداعات کارکنان شرکت تعمیرات انتقال نبروی شمال – چاپ اول – 1394

 • 90 – مدیریت سایه ای(بارویگرد مثبت اندیشی ومنفی گرایی) – سیداکبرساداتی – چاپ اول – 100000 ریال

 • 91 – سبک زندگی سالم انسانی(آگاهی چراغ راه زندگی آزادانه)- حبیب اله عباس تبارفیروزجاه -چاپ اول – 80000 ریال

 • 92 – اقتصادریاضی – صادق علی موحدمنش و فائزه هاشمی – 1394 – چاپ اول – 200000 ریال

 • 93 – تکنولوژی علفهای هرز(اصول مدیریت وروشهای کنترل) – سیداکبرساداتی – فرزاد فنودی  1394 – چاپ اول – 130000 ریال

 • 94 – آمارواحتمال کاربردی(استفاده وسوءاستفاده ازآمار)-سیداکبرساداتی –seyyed akbar sadatyچاپ سوم 1394 -قیمت 85000 ریال .

 • 95 – کتاب کارعربی نهم (آزمون محور)- رجبعلی فضلی- فاطمه مهدیان -چاپ اول 1394 -قیمت 120000 ریال .

 • 96-گیاه افزایی ومیوه افزایی(بارویکرد؛تکنولوژی پیوند -تربیت وهرس درباغبانی نوین) -نویسنده :سیداکبرساداتی-seyyed akbar sadaty -چاپ اول – قیمت 150000 ریال .

 • 97-برنج افزایی(بارویکرد:شناخت حلقه های مفقوده درمدیرت کشاورزی عصرحاضر) – نویسنده سیداکبرساداتی – باهمکاری دکترقنبرلایی ودکتر شهرام اشرف وبا ویرایش مهندس محمد نوروزی -چاپ اول1395 – قیمت 150000 ریال.

 • 98- تنهایی نرگس- نویسنده : سیده زینب هاشمی  – چاپ اول 1395 – قیمت : 100000 ریال.

 • 99- شورای فتوی یااجتهاد گروهی – نویسنده دکترحسن مبینی- چاپ اول1395 – قیمت: 100000 ریال.

 • 100-کتاب تانش(جلد چهارم) کارگروه نشر ابتکارات وابداعات کارکنان شرکت تعمیرات انتقال نبروی شمال – چاپ اول 1395.

 • 101- اندیشه سیاسی فارابی براساس روش جُستاری اسریگنز – نویسندگان: دکترابراهیم برزگر- حبیب الله عباس تبارفیروزجا – چاپ اول 1396.

 • 102- حکمت وحکومت (ده گفتار دراندیشه وجامعه شناسی سیاسی) – نویسنده : حبیب الله عباس تبارفیروزجا – چاپ اول 1396.

 • 103- عربی جامع ومانع پایه دهم(دوره اول متوسطه)، نویسندگان: عبدالله یزدانی- منیره روانبخش- چاپ اول 1396.

 • 104- عربی جامع ومانع پایه دهم(دوره دوم متوسطه)، نویسندگاه: عبدالله یزدانی- منیره روانبخش- چاپ اول 1396.

 • 105- بازاریابی پایدار(بارویکرد؛ مدیریت استراتژیک)، نویسندگان: سیدعباس ساداتی- سمیه محسنی – باویرایش فنی سیداکبرساداتی- چاپ اول 1396.

 • 106- نقش آفرینی فرهنگ درتوسعه(بارویکرد: هویت ملی وشکوفایی اقتصادی)، نویسنده: حبیب الله عباس تبارفیروزجا- چاپ اول 1396.

 • 107- جایگاه حافظه برزبان آموزی کودکان پیش دبستانی، نویسنده : ژاله تلارمی- چاپ اول 1395.

 • 108- تأثیرخانواده برتربیت دینی دانش آموزان دوره ابتدایی، نویسنده : ژاله تلارمی – چاپ اول 1395.

 • 109- همراه سرنوشت، نویسنده : ابوالفضل کرمی- چاپ اول 1395.

 • 110- پرورش قارچ های خوراکی(بارویکرد؛ قارچ های دکمه ای، صدفی و…)، ویرایش جدید وکاربردی – نویسنده : سیداکبرساداتی – ویراش دوم چاپ اول : 1396.

 • 111- برنج افزایی درکشاورزی استراتژیک- نویسنده : سیداکبرساداتی- چاپ اول:1396

 • 112 – کاربرد حساب دیفرانسیل و انتگرال پیشرفته درمهندسی (جلد اول) – نویسنده: یس بی. هیلدبراندترجمه :  امین قربانی  – چاپ اول: .1396.

 • 113 – تلخیص قواعد فقه  ( باتاکیدبر؛ بخش مدنی- بخش جزایی) – نویسندگان: ثریا حسین زاده  – دکتر بهنام قنبرپور دکتر علی پیردهی  – چاپ اول : 1396

 • 114 –  دیه در فقه و حقوق اسلامی – نویسنده : ثریا حسین زاده – چاپ اول : 1396

 • 115-  قارچ افزایی- نویسنده : سیداکبرساداتی – چاپ اول :1396

 • 116- مبانی فقهی و حقوقی قرض الحسنه  با رویکرد کارآفرینی اجتماعی- نویسنده : بهروز رضایی  دونچالی  – چاپ اول 1397 .

 • 117- مدیریت دانش و نقش آن در چابکی سازمانی – نویسنده : محمد حسین مرادی گردشی – چاپ اول 1397  .

 • 118- کمت وحکومت  (ده گفتار دراندیشه وجامعه شناسی سیاسی) – حبیب‌الله‌ عباس ‌تبار فیروزجاه – چاپ اول 1397 .

 • 119 – دزدی  ( با رویکرد: سقوط از هبوط ) – نویسنده : مهندس حسین فغان پور گنجی – چاپ اول 1397 .

 • 120- هم افزایی با رویکرد توانمندسازی ایران در عرضه و تقاضای محصولات درون زایی – نویسنده : سید اکبر ساداتی – چاپ اول 1397 .

 • 121- دستورالعمل‌هاي ايمني تعمیرات انتقال نیروی برق نویسنده : كارگروه تدوين دستورالعمل­هاي ايمني شركت تعميرات انتقال نيروي شمال(تانش) – چاپ اول 1397 .

نمایش 1–12 از 66 نتیجه

نمایش 1–12 از 66 نتیجه