آموزش گام به گام گیتار 3

  • 75) آموزش گام به گام گیتار 3 – نویسنده و پژوهشگر: مسعود دهقان، با ویرایش ادبی سمیرا طبری حسن زاده- چاپ نخست 1400.