الگوی مدیریت کاشت

الگوی مدیریت کاشت
بیشتر بخوانید

در خت اقتصادی

یک درخت اقتصادی برای صاحبش اقتصاد می آفریند. زمین اصلی برای پذیرای یک درخت، باید از خاک مناسبی برخوردار باشد. یک خاک خوب در حالتی که خشک است، وقتی در مشت‌تان بگیرید و فشار دهید به هم  چسبده و فشرده می شود ولی با یک ضربه کوچک از هم جدا شده و دوباره به حالت…

نمایش یک نتیجه