تصاویری زیبا از کانی ها

تصاویری زیبا از کانی ها و سنگ ها

کانی های زمین شناختی و آنچه که ما از دیدن آن لذت می بریم: The wonders of nature کانی ها: (از یک واژه فارسی به نام کان گرفته شده که در عربی معدن نام دارد)، ماده‌ای طبیعی(از دنیای مادی)، غیر آلی، متبلور و جامدی هستند که، ترکیب شیمیایی نسبتاً ثابتی داشته و در ترکیب سنگ‌های…

نمایش یک نتیجه