خاک شناسی عمل گرایی

اصلاح خاک های مشکل دار
بیشتر بخوانید

مدیریت خاکهای مشکل دار …

چکیده : شناخت خاک های دارای مشکل = Identifying problematical soils رفتارهای زراعی برای مدیریت خاک های مشکوک در ارتباط با تولید گیاهان زراعی و باغی. برخی از خاک ها محدودیت های فیزیکی و شیمیایی جدی برای کشت دارند. آنها خاک های مشکل دار هستند. این خاک ها برای مدیریت رضایت بخش محصول نیاز به…

نمایش یک نتیجه