واحد علوم و تحقیقات

بیشتر بخوانید

فرهنگ کتاب و توسعه

کتاب خوب ارزش می آفریند که برای شخص پژوهشگر، دانشجو، استاد و نویسند به دلایل زیر؛ بسیار با اهمیت  است: معنویت ساز است، لااقل ایده ای که درسرداشته به پدیده تبدیل شده و اثری ماندگاری برجای می گذارد. داشتن کتاب در رزومه تحصیلی و شغلی فرد نویسنده با ارزش است و اهمیت زیادی دارد؟ داشتن…

نمایش یک نتیجه