آشنایی با اندازه کتاب ها

Standard Book Sizes

آنچه که یک نویسنده کتاب، مقالات و یا برای حروفچینی پایان نامه های تحصیلی در محیط نرم افزاری WORD باید دانست: اندازه کتاب وزیری برای حروفچینی و بر روی کاعذ را در ایران نشان می دهد.   اندازه کتاب رقعی برای جلد را درایران نشان می دهد.    توجه: تنظیم واحد اندازه‌گیری در نرم افزار…

نمایش یک نتیجه