@ علوم اجتماعی و روانشناسی

علوم اجتماعی به گروهی از رشته‌های دانشگاهی ونظایر گفته می‌شود که به مطالعهٔ جنبه‌های اجتماعی انسان می‌پردازند. وشاخه های مختلفی نظیر؛
برخی از علوم اجتماعی عبارتند از:
جمعیت‌شناسی، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، علوم سیاسی، جغرافیای انسانی
اقتصاد، مدیریت، علوم ارتباطات اجتماعی، برنامه‌ریزی تعاون و رفاه و نظایر. در همین ارتباط ؛ به مفهوم سنتی، مطالعهٔ جنبه‌های وابسته به شخص (subjective)، وابسته به آراء بین اشخاص (intersubjective)، و ساختاری علوم اجتماعی را علوم نرم می‌نامیدند.
روانشناسی اجتماعی، مطالعه‌ی علمی و روشمند شیوه‌ی فکر کردن، احساس کردن و رفتار کردن انسان‌ها در حضور مستقیم و ضمنی دیگران است.
همچنین مطالعه‌ی رفتار و افکار و احساسات انسان‌ها، وقتی به عکس‌العمل دیگران – که در آن زمان و مکان نیستند – فکر می‌کنند، در حوزه روانشناسی اجتماعی قرار می‌گیرد.
تفاوت روانشناسی اجتماعی با مردم شناسی و جامعه شناسی

نمایش 1–12 از 71 نتیجه

نمایش 1–12 از 71 نتیجه