آشنایی با فرهنگ کتاب

سه جمله آموزنده در این راستا:

 • اهل فن می­گه پرنده را از پروازش می­ شناسند، ولی آدم را از عملش.

 • بطور­کلی، بهبود یافتن از ذهن انسان شروع می­ شود، نه از جسم.

 • اگر مادر نباشد، جسم انسان ساخته نمی‌شود و اگر کتاب نباشد، روح انسان پرورش نمی‌یابد.

  کتاب خوب

  برای کمیت وکیفیت بیشتر درتولیدکتاب، باید ایده پردازی درفرایند راموردهدف قرار داده و سپس به تولید دانش های مورد نیاز جامعه مبادرت ورزید. لذا کاراصلی یک ناشر فقط تولیدکتاب نیست، بلکه ایجاد تقاضا دراجتماع مهم است.

  ای خوشا مستانه سر در پای دلبــر داشتن

  دل تهی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن

  نزد شاهین محبــت بــی پر و بال آمـــــــــدن

  پیش باز عشـــق آئیـــــن کبـــــوتر داشتــــن

  سوختن بگداختن چون شمع و بزم افروختن

  تــــن بیــــاد روی جانان انــــدر آذر داشتــــن

  اشـــک را چــــون لعــل پروردن بخوناب جگر

  دیــده را ســــوداگـــر یاقـــوت احمر داشتن

  هر کجا نور است چون پروانه خود را باختن

  هر کجا نار است خود را چون سمندر داشتن

  آب حیــــوان یافتــــن بیـــرنج در ظلمــات دل

  زان همـــی نــوشیدن و یاد سکنــدر داشتن

  از بـــرای ســود، در دریای بـــــی پایان علم

  عقـــل را ماننـــد غــــواصان، شناور داشتن

  پروین اعتصامی

 • اشتراک گذاری مطلب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *