نخستین پژوهشگر چند رشته ای راهبردی با فرایند (SMM) در آب و خاک کشاورزی جهان

 • اشتراک گذاری مطلب

توضیحات

The first strategic multidisciplinary researcher with the process (SMM), in the world’s agricultural water and soil: Seyyed Akbar Sadaty

https://doi.org/10.1016/j.resenv.2022.100088

* Multidisciplinary published books:

1- Agriculture and Industry – (First Edition)1- کشاورزی و صنعت – (چاپ اول)

2- Vital Studies of Weeds – (Second Edition)2- مطالعات حیاتی علف­های هرز (چاپ دوم)

3- Industrial Plants Management Improvement Strategy  (First E.)

 3- استراتژی توسعه بهسازی مدیریت گیاهان صنعتی – (چاپ اول)

4- Analysis of Operation Research 1- (First E.)4- تحلیل تحقیق در عملیات (1) –(چاپ اول)

5- Analysis of Operation Research 2- (first E.) 5- تحلیل تحقیق در عملیات (1)- (چاپ اول)

6- Culture of Productivity  (Elixir of Management) – (Third E.)

 6- فرهنگ بهره­وری (اکسیر مدیریت) – (چاپ سوم)

7- Athletics Over Time and Place – (First E.)7- دو و میدانی در گذر زمان و مکان (چاپ اول)

 1. Principles of Accounting (1) – (Fourth E.)8- اصول حسابداری (1) – (چاپ چهارم)
 2. Problem Analysis of Accounting Principles 1-(Fifth E.)

9- تحلیل مسائل اصول حسابداری (1) – (چاپ پنجم)

 1. Problem Analysis of Accounting Principles 2- (Fifth E.)

10- تحلیل مسائل اصول حسابداری (2) – (چاپ پنجم)

 1. Principles of Accounting (2) – (Fourth E.) 11- اصول حسابداری (2) – (چاپ چهارم)

12- Analysis of Industrial Accounting Issues 1 – Joint Effort – (Third E.)

12- تحلیل حسابداری صنعتی (1) – (چاپ سوم)

13- Analysis of Accounting Principles Issues 3 – Joint Effort – (Second E.)

13- تحلیل اصول حسابداری (2) – (چاپ دوم)

14- Analysis of Industrial Accounting Issues 2 – Joint Effort – (Second E.)

14- تحلیل حسابداری صنعتی (2) – (چاپ دوم)

15- Applied Statistics and probability- (Third E.)15- آمار واحتمال کاربردی (چاپ دوم)

 1. Principles of Purification of Edible Oils, With the approach of cotton seed- (First E.)

16- اصول تصفیه روغن های خوراکی با رویکرد دانه پنبه- (چاپ اول)

 1. Weeds (Principles and Methods of Control) – (Fourth E.)

17- علف­های هرز (اصول و روش­های کنترل) – (چاپ چهارم)

18- Entrepreneurship and Strategic Management – (Fourth E.)

18- کارآفرینی و مدیریت استراتژیک (چاپ چهارم)

19- Analysis of Industrial Accounting Issues 3 – Joint Effort – (Third E.)

19- تحلیل مسائل حسابداری صنعتی (3) – (چاپ سوم)

 1. Advanced Accounting Issues Analysis 2 – Joint Effort – (Second E.)

20- تحلیل مسائل حسابداری پیشرفته (2) – (چاپ دوم)

21- Analysis of Middle Accounting Issues 1 – Joint Effort – (Second E.)

21- تحلیل مسائل حسابداری میانه (1) – (چاپ دوم)

22- Analysis of Middle Accounting Issues 2- Joint Effort – (First E.)

22- تحلیل مسائل حسابداری میانه (2) – (چاپ دوم)

 1. Olive (Planting to harvest & the use of organic methods) – (First E.)

23- زیتون (کاشت، داشت و تولید میوه به روش ارگانیک)- (چاپ اول)

24- Synergy (Management of diligence and double work) – (First E.)

24- هم­افزایی (مدیریت همت و کار مضاعف) – (چاپ اول)

25- Synergy (Economic Jahad) – (Second E.)

25- هم­افزایی ( جهاد اقتصادی) – (چاپ دوم)

 1. Citrus (planting, harvesting and fruit production in organic way) – (Fourth E.)

26- مرکبات (کاشت، داشت و تولید میوه به روش ارگانیک) – (چاپ چهارم)

27- Synergy (National production, support for Iranian labor and capital) – (Second E.)

27- هم­افزایی (تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی) – (چاپ دوم)

 1. Shadow Management (Positive Thinking and Negativity Thinking) – (First E.)

28- مدیریت سایه­ای (مثبت اندیشی و منفی اندیشی) – (چاپ اول)

 1. Rice (Emerging phenomena in planting until harvest and consumption in an organic way) – (Second E.)

29- برنج (پدیده­های نوظهور در کاشت تا برداشت به روش ارگانیک)

 1. Wheat (Emerging phenomena in planting until harvest and consumption in an organic way) – (Second E.)

30- گندم (پدیده­های نوظهور در کاشت تا برداشت به روش ارگانیک)

31- Research Methods (Methods of preparation: Research projects, proposals and theses) – (Second E.)

31- روش­های تحقیق ( پژوهش­کاوی، پروپوزال و پایان­نامه نویسی کاربردی) – (چاپ دوم)

 1. Cultivation of edible mushrooms (Shellfish and button mushrooms) – (Second E.)

32- پرورش قارچ­های خوراکی (صدفی و دکمه­ای) – (چاپ دوم)

 1. Weeds (Principles of Management and Control Methods) – Joint Effort – (Second E.)

33- علف­های هرز (اصول مدیریت و روش­های کنترل) – (چاپ دوم)

34- 25 High-consumption plants and their medicinal and therapeutic properties – (Second E.)

34- 25 گیاه پر مصرف و خواص دارویی و درمانی آنان (چاپ دوم)

35- Increasing Rice (Recognizing Missing Rings in Present-day Agricultural Management) – (Second Edition) – (First E.)

35- برنج­افزایی (شناخت حلقه­های مفقوده در مدیریت کشاورزی عصر حاضر) – (چاپ اول)

 1. Increasing Mushroom in small environments (first E.)

36- قارچ­افزایی در محیط کوچک (چاپ اول)

 1. Increasing plant and Increasing fruit – (Fifth E.)

37- گیاه­افزایی و میوه­افزایی (چاپ پنجم)

 1. Increasing Rice in Strategic Agriculture – (Second E.)

38- برنج­افزایی در مدیریت استراتژیک (چاپ دوم)

39- Sustainable Marketing (With Approach; Strategic Management) – (Second E.)

39- بازاریابی پایدار (بارویکرد مدیریت استراتژیک) – (چاپ دوم)

40- Synergy (Empowering Iran with supply and demand of endogenous products-(Second E.)

40- هم­افزایی (توانمندسازی ایران با عرضه و تقاضای محصولات درون­زایی) – (چاپ دوم)

41- Soil Science- pragmatism (With Approach; Agriculture and Sustainable Natural Resources) – (Second E.)

41- خاک­شناسی عمل­گرایی (با رویکرد کشاورزی و منابع طبیعی پایدار) – (چاپ دوم)

42- Soil science – pragmatism (with the approach of secrets hidden in the soil)- (Firth E.)

42- خاک­شناسی عمل­گرایی (با رویکرد رازهای نهفته در خاک) – (چاپ اول)

43 – Sustainable health, with approach; athletic over time and place – (Second E.)

43- تندرستی پایدار با رویکرد دو و میدانی در گذر زمان ومکان

44 – Honey Bee (Applied and Entrepreneurial) – (Third E.)

44- زنبور عسل (کاربردی و کارآفرینی) – (چاپ سوم)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نخستین پژوهشگر چند رشته ای راهبردی با فرایند (SMM) در آب و خاک کشاورزی جهان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *